AVÍS LEGAL I CONDICIONS D'ÚS DEL LLOC WEB

Les següents Condicions Particulars d'ús són subscrites, d'una banda, per Carlos Ortiz, d'ara endavant condomcampus.com, amb domicili social a C / Parcerisa 17 esc C 3º3ª, 08014 Barcelona, amb número de CIF: 46973099S, i de l'altra, per l'usuari. S'entén per usuari qualsevol persona que accedeix a aquesta pàgina web, faci o no ús dels serveis oferts en la mateixa. Així mateix, l'usuari declara que té plena capacitat per llegir i entendre correctament totes les clàusules d'aquestes Condicions d'ús.

Les presents Condicions d'ús regulen l'accés i la utilització de la mateixa, incloent els continguts i serveis posats a disposició de l'usuari i / o través d'ella. Igualment, l'accés i la utilització d'alguns continguts i / o serveis poden trobar-se sotmesos a determinades Condicions Específiques.

En navegar per aquest lloc web, l'usuari accepta les condicions d'ús.

POLITICA DE COOKIES

Com utilitza la condoneria condomcampus.com les cookies.

Una cookie és un petit fragment de text que els llocs web que visites envien al navegador i que permet que el lloc web recordi informació sobre la teva visita, com mantenir les compres al "carret de la compra", el teu idioma preferit i altres opcions, el que pot facilitar la pròxima visita i fer que el lloc et resulti més útil. Les cookies tenen un paper molt important, ja que sense elles l'ús de la web seria una experiència molt menys satisfactòria.

Condomcampus.com utilitza cookies amb diversos fins, entre els quals s'inclouen recordar les teves preferències, mantenir els productes al cistell de la compra, comptar el nombre de visites rebudes, ajudar-te a registrar en els nostres serveis i protegir les teves dades.

La informació que proporcionem a continuació, t'ajudarà a entendre els diferents tipus de cookies:

Categoria d'ús:

Exemple:

Tècniques i Funcionals

Fem servir algunes cookies que són essencials per al funcionament de la pàgina web. Per exemple, les cookies ens permeten recordar la informació que subministra l'usuari en passar d'una pàgina a una altra. Sense elles, l'usuari no podria navegar en el lloc web o utilitzar algunes funcions.

Analítiques

Fem servir cookies en analítica web (Google Analytics) per disposar d'informació de les visites dels usuaris, els continguts més vistos ... Això ens permet millorar la navegació dels usuaris.

Socials

Tenim integrats botons a la pàgina web que permeten als usuaris compartir continguts en xarxes socials. Aquests botons solen usar cookies que són pròpies de cada xarxa social.

Alguns enllaços on pots consultar / configurar les diferents opcions de privacitat d'alguns dels principals navegadors:

Chrome: https://support.google.com/chrome/
Firefox: https://support.mozilla.org/
Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

ÚS DEL LLOC WEB

Propietat intel · lectual

Tots els drets de propietat intel · lectual i industrial del domini web condomcampus.com, així com dels seus continguts, textos, imatges i ús de la Marca pertanyen a Carlos Ortiz queda prohibida la utilització o modificació total o parcial dels mateixos.

Modificacions

Condomcampus.com es reserva el dret a modificar sense previ avís en qualsevol moment les condicions d'ús de la Pàgina web, per la qual cosa es recomana llegir periòdicament aquestes condicions, ja que poden haver estat modificades des de l'última lectura de l'Usuari.

Responsabilitats Condomcampus.com

Condomcampus.com farà tot el possible per garantir la seva disponibilitat i accessibilitat. Tanmateix, diverses raons de manteniment, actualització, etc., Poden suposar la interrupció temporal de l'accés a la Pàgina web.

Condomcampus.com ofereix l'accés a la informació continguda a la seva pàgina web, però no facilita cap equip, material o servei per accedir-hi. Condomcampus.com no serà responsable del mal funcionament de la pàgina web causa de l'ús per part de l'usuari de programes deficients o antiquats, ni de les conseqüències derivades d'això.

Condomcampus.com no garanteix la disponibilitat dels productes o serveis, quedant alliberada de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la manca de disponibilitat del producte o servei. Això pot ser degut a causes de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades.

Condomcampus.com no serà responsable de la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Tampoc es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d'informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes causades per tercers o no imputables a la Pàgina web.

L'usuari pot accedir a diferents tipus d'informació, productes i serveis a través del la pàgina web, que es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració dels mateixos. De la mateixa manera, l'usuari reconeix i accepta expressament que en qualsevol moment la Pàgina web pugui interrompre, desactivar i / o cancel · lar qualsevol d'ells.

Condomcampus.com no respondrà dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats per la pàgina web, però fabricats o facilitats per un tercer.

L'usuari reconeix que Condomcampus.com no és responsable dels continguts i / o serveis prestats o subministrats per terceres parts en i / oa través de la Pàgina web. Així mateix, l'usuari accepta que el portal no assumirà cap responsabilitat pels danys o perjudicis produïts com a conseqüència de la utilització d'aquesta informació o serveis de tercers.

Obligacions de l'usuari

L'Usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en les presents Condicions d'ús .De forma expressa, l'usuari manifesta que utilitzarà la Pàgina web de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'incompliment de les normes.

L'usuari s'obliga a no utilitzar la informació oferta des de la Pàgina web per a la presa de decisions amb implicacions econòmiques, ja que aquesta informació pot no estar actualitzada i contenir incorreccions o errates. Així mateix, en aquells casos que se li sol · licitin dades o informació personal, està obligat a no falsejar la seva identitat fent-se passar per una altra persona.

L'Usuari no podrà utilitzar la Pàgina web per dur a terme activitats contràries a la llei, la moral i l'ordre públic, amb finalitats prohibides o que vulnerin drets de tercers. De la mateixa manera, queda prohibida la difusió, emmagatzematge i / o gestió de dades o continguts que infringeixin drets de tercers o qualsevol altra normativa reguladora de dret de la propietat intel · lectual o industrial.

Serà responsabilitat de l'usuari la custòdia i el bon ús de la contrasenya i altra informació d'accés. L'ús d'aquesta contrasenya és personal i intransferible, per la qual cosa no està permesa en cap cas la cessió temporal o permanent a tercers. En aquest sentit, l'usuari es compromet a fer un ús diligent ia mantenir en secret la contrasenya, assumint les conseqüències derivades de la seva divulgació a tercers.

L'usuari no podrà utilitzar la Pàgina web per transmetre, emmagatzemar o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per perjudicar el funcionament de la pàgina web.

L'Usuari no utilitzarà la Pàgina web per enviar publicitat no autoritzada pel destinatari.

L'usuari està obligat a indemnitzar Condomcampus.com per qualsevol dany, perjudici, sanció, multa, pena o indemnització que hagi de fer front la Pàgina web, inclosos els honoraris d'advocats i / o procuradors, o de qualsevol tercer, derivades de l'incompliment de les presents Condicions d'ús per part de l'Usuari.

L'Usuari no utilitzarà la Pàgina web per realitzar actes que donin suport, incitin o promoguin

  • Actes il · legals o delictius, denigratorios, difamatoris, discriminatoris per raó de sexe, raça o religió.
  • Actes violents, pornogràfics, degradants, i / o d'alguna manera, siguin contraris a la moral i els bons costums.

 

Condomcampus.com podrà denegar, retirar, suspendre i / o bloquejar en qualsevol moment i sense previ avís l'accés a la informació i serveis a aquells usuaris que incompleixin les presents normes

Protecció de dades.

En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Condomcampus.com informa a l'usuari que les dades personals facilitades de forma voluntària en emplenar qualsevol formulari de registre quedaran incorporades a un fitxer automatitzat titularitat de Carlos Ortiz.

Amb el seu registre, l'usuari presta el seu consentiment per a la utilització de les seves dades personals amb la finalitat de ser informat sobre serveiso productes que poguessin ser del seu interès, respectant, en tot cas, la legislació espanyola sobre protecció de dades, així com per l'enviament de comunicacions comercials, ofertes i publicitat de Condomcampus.com o empreses autoritzades per Eurocom Distribucions SCP, per qualsevol mitjà, incloent comunicacions comercials electròniques o equivalents.

L'Usuari podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició mitjançant petició escrita dirigida a Condomcampus.com, a l'adreça C / Parcerisa - Quetsal, 08014 Barcelona, o bé adreçant un e-mail a ecommerce.distribuciones@gmail.com, adjuntant en tot cas, còpia del seu NIF o un document identificatiu substitutori.

Llei aplicable

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions d'ús fos declarada, totalment o parcialment nul · la o ineficaç, aquesta nul · litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició oa la part de la mateixa que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les presents Condicions d'ús en tot la resta, considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

Les presents Condicions d'ús es regiran i interpretaran conforme a la legislació vigent a Espanya, que s'aplicarà subsidiàriament en tot el que no s'hagi previst en les mateixes.

Les parts se sotmeten per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona.